WOZ-waarde dit jaar veel hoger, maar mogelijk wel lagere rentelasten

Afgelopen periode viel bij huiseigenaren de nieuwe WOZ-beschikkingen in de bus. Dat zal vaak leiden tot schrik of verbazing, vanwege opnieuw een enorme stijging van de woningwaarde, met gemiddeld 17 procent. Dankzij die veel hogere woningwaarde is vaak wel een verlaging van de hypotheeklasten mogelijk.

Door de fors hogere woningwaarde is het namelijk mogelijk dat de rente-opslag van een hypotheek omlaag kan. Het kan jaarlijks tientjes tot honderden euro’s schelen.

Hoe meer je hebt geleend ten opzichte van de waarde van de woning (tot een maximaal van 100 procent), hoe hoger deze opslag is. Is de waarde van het huis gestegen, dan wordt het risico voor de geldverstrekker minder en kan de huiseigenaar in een gunstigere rentecategorie terechtkomen. Veel geldverstrekkers hebben die rijtjes met percentages gewoon op hun website staan. Afhankelijk van de geldverstrekker gaat de rente bijvoorbeeld 0,1 of 0,2 procent per stap omlaag.

Veel geldverstrekkers accepteren de WOZ-beschikking voor het verlagen van de risico-opslag als de hypotheek maximaal 80 à 85 procent van de WOZ-waarde is.

Voorbeeld

Als voorbeeld een huis dat vorig jaar een WOZ-waarde van 350.000 euro had, met een hypotheek van 325.000 euro erop. Dat is 93 procent van de WOZ-waarde. Als de nieuwe WOZ-waarde 395.000 euro is, zakt dat percentage naar 82 procent. Bij een renteverlaging van 0,15 procentpunt zou je dan jaarlijks bruto 488 euro minder rente betalen.

Als de geldverstrekker niet de WOZ-beschikking accepteert, kan men een taxatie overwegen. Dat kost tegenwoordig echter wel 600 tot 700 euro, dus is alleen zinvol als men een stevige rentebesparing over meerdere jaren verwacht.

Meer weten? Neem dan contact op met ons!

Vergelijkbare berichten