Zo bespaar je belasting met je testament

Veel ouders laten een testament opstellen als de kinderen klein zijn en kijken er vervolgens niet meer naar om. Dat is jammer, want het kan zijn dat je daardoor meer erfbelasting moet betalen dan nodig.

Vaak hebben mensen nog een testament dat is opgesteld vóór de invoering van de wettelijke langstlevendenregeling in 2003. Als dit een ouderlijke boedelverdeling is, houdt de langstlevende de beschikking over de erfenis en krijgt die een schuld aan de kinderen. Overlijdt de langstlevende, dan wordt die schuld belastingvrij aan de kinderen uitbetaald. Is daarnaast in het testament opgenomen dat over die schuld een (enkelvoudige) rente verschuldigd is, dan wordt ook die rente pas uitbetaald nadat de langstlevende is overleden.

Rente
Die rente is doorgaans 6%. Leeft de langstlevende nog vijf jaar dan ontvangen de kinderen dus 30% bovenop hun deel. Het aardige is dat de fiscus over die rente geen erfbelasting heft.
Op 15 juni 2022 heeft de staatssecretaris aangegeven dat als er een langstlevendentestament is met daarin geen rente, of een lage rente, de erfgenamen samen toch zo’n renteafspraak kunnen maken. Dit geeft de erfgenamen de ruimte om zelf te beïnvloeden hoe hoog de erfbelasting is die zij moeten betalen bij het overlijden van de langstlevende.

Check-up
Toch word er aangeraden om geregeld met uw notaris te praten. Uit een check-up van uw huidige testament kan namelijk blijken dat het maken van een nieuwe uiterste wil nog veel meer belastingbesparing kan opleveren. Vraag ook eens naar een levenstestament.

 

Vergelijkbare berichten