Lever bij je hypotheekaanvraag de benodigde documenten volledig en correct aan. Hiermee beperk je de kans dat de financiering vertraging oploopt en dat je de ontbindende voorwaarden moet verlengen.

Na het tekenen van het voorlopig koopcontract (stap 5), breekt er een spannende tijd aan. Je moet namelijk de financiering gaan regelen. In de meeste ontbindende voorwaarden is opgenomen dat je hier vier tot zes weken de tijd voor hebt. Krijg je dat niet voor elkaar? Dan kan de koop ontbonden worden, ook door de verkoper. Zorg dat je van te voren weet waar je je hypotheek wilt aanvragen en welke documenten je paraat moet hebben.

Geldverstrekkers hebben vaak ook vier tot zes weken nodig om de hypotheekaanvraag te beoordelen. Ze controleren of je inkomen passend is en of er sprake is van andere betaalverplichtingen (zoals private lease contracten of andere schulden). Deze informatie moet je zelf verstrekken. Doe dit op tijd, volledig en correct. Anders bestaat de kans dat je aanvraag vertraging oploopt en dat de deadline voor je financieringsvoorbehoud verloopt. Dit is een greep uit de documenten die je doorgaans moet aanleveren:

  • Kopie van je paspoort en die van je partner (voor- en achterkant)
  • Werkgeversverklaring
  • Loonstrook(jes)
  • Jaaropgaven
  • Recente afschriften van je bank- en spaarrekeningen
  • Lijst met schulden
  • Koopakte
  • Uitdraai van je pensioenoverzicht
  • Overlijdensrisicoverzekering

Aanleveren documenten hypotheek: 6 aandachtspunten

Het zal je niet verbazen dat je de documenten volledig en correct moet aanleveren. Doe je dit niet, dan wordt een document afgekeurd en loopt je aanvraag vertraging op. Let onder meer hierop:

1. Zorg dat de documenten goed leesbaar zijn.
Documenten, zoals je paspoort, moet je soms inscannen. Zorg dat alles goed leesbaar is, anders kan je later opnieuw beginnen als het document geweigerd wordt.

2. Documenten moeten volledig zijn
Zelfs het vergeten van een datum kan ervoor zorgen dat het document niet wordt geaccepteerd. Ook moeten documenten met elkaar overeenkomen. Zorg dat overal dezelfde namen, getallen en adressen staan.

3. Een printscreen als kopie van je bankafschrift is niet voldoende
Je kunt je bankafschriften downloaden als PDF in je (internet) bankomgeving.

4. Werkgeversverklaring moet recent zijn
Een eventuele werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan 8 weken. Laat de verklaring verder door één persoon tekenen.

5. Reageer op tijd op een hypotheekofferte
Een hypotheekofferte heeft een beperkte geldigheid. Zorg dat je binnen dit termijn reageert, anders moet je de offerte verlengen of opnieuw aanvragen.

6. Let erop hoe de bestanden ingeleverd moeten worden
Veel geldverstrekkers hebben een eigen systeem voor het verwerken van de nodige documentatie. Volg de aanwijzingen van de verstrekker dus goed op zodat je de documenten in het juiste formaat en op de juiste plek inlevert.

Zijn de ontbindende voorwaarde in orde en is je hypotheekaanvraag geaccepteerd? Dan mag de champagne bijna open. Afhankelijk van de datum van de overdracht is het huis van jullie. De kans dat de koop nu nog spaak loopt is klein. Bij stap 7 lees je wat je tijdens de overdracht te wachten staat en wat eventueel handig is om al te regelen.