Actievoorwaarden dinerbon ODIJ hypotheekcheck

Deelname actie

  1. Deelname aan de actie is kosteloos.
  2. U heeft recht op een dinerbon bij elke succesvolle hypotheekaanvraag bij B&K advies.
  3. Eenmalige deelname per persoon.
  4. Deelname kan alleen als men lid is van inkooporganisatie ODIJ te Zwolle.
  5. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
  6. B&K advies is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

  1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
  2. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.