Hypotheek zonder vast contract? Dit is mogelijk!

Een vast contract was jarenlang de norm om een hypotheek te krijgen. Geldverstrekkers hebben zo de zekerheid dat de maandlast voor lange tijd gedragen kan worden.

Door flexibilisering van de arbeidsmarkt is een vast contract minder vanzelfsprekend. Werkgevers geven vaker tijdelijke contracten en de inzet van ZZP-ers, freelancers, uitzend- en oproepkrachten is gegroeid.

Een flexibel contract betekent niet automatisch dat een arbeidsrelatie niet duurzaam is of het inkomen niet bestendig. Gelukkig gaan ook steeds meer banken dit inzien en bieden een hypotheek zonder vast contract.

De laatste jaren zijn diverse initiatieven gestart voor ‘een hypotheek zonder vast contract’.

• Intentieverklaring
(Voor werknemers met een tijdelijk contact)Met een intentieverklaring geeft de werkgever aan dat, bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, het dienstverband wordt voortgezet met een vast contract.

Een intentieverklaring wordt door vrijwel alle banken geaccepteerd bij een hypotheekaanvraag. Om de maximale hypotheek te bepalen wordt naar het huidige inkomen gebruikt.

• Inkomensbepaling loondienst
(Voor werknemers met een tijdelijk contact)Een intentieverklaring is niet altijd meer nodig voor een hypotheek met een tijdelijk contract. Steeds meer banken zijn bereid naar het loon- en arbeidsverleden te kijken van een hypotheekaanvraag.

Banken vragen dan om een ‘inkomensverklaring loondienst’, die je eenvoudig kunt aanvragen via Mijn UWV. Voor de maximale hypotheek wordt gekeken naar het inkomen over de afgelopen 3 jaar.

• Perspectiefverklaring
(Voor werknemers werkzaam bij een detacherings- of uitzendbureau)Detacherings- en uitzendbureaus die gecertificeerd zijn door Stichting Perspectiefverklaring (website) mogen een Perspectiefverklaring geven. Daarin staat de verwachting dat, op basis van de huidige werkzaamheden, het inkomen minimaal stabiel blijft.

De uitzendkracht of gedetacheerde worden op de volgende punten beoordeeld:

  • Minimaal 1 jaar in dienst bij het bureau.
  • CV en toekomstmogelijkheden.
  • Referenties en beoordelingsgesprekken.

Uitzendkrachten met een perspectiefverklaring kunnen inmiddels bij de volgende geldverstrekker terecht voor een hypotheek: ABN AMRO, Aegon, Allianz, Argenta, ASR, BLG Wonen, Florius, Hypotrust, ING, Nationale Nederlanden, NIBC, Obvion, Rabobank, Reaal, Robuust of Vista Hypotheken.

• Arbeidsmarktscan
(Voor alle flexwerkers, uitgezonderd uitzendkrachten)Met de Arbeidsmarktscan wordt door middel van een vragenlijst de arbeidsmarktscore en verdiencapaciteit berekend. Om gebruik te maken van de arbeidsmarktscan moet er sprake zijn van een arbeidshistorie van minimaal 12 maanden in de laatste 14 maanden.

De hypotheekaanvraag wordt geaccepteerd bij een score van minimaal 70. Voor de maximale hypotheek wordt gekeken naar het huidige inkomen en de verdiencapaciteit. De Arbeidsmarktscan kost € 110,-. Dit bedrag wordt alleen in rekening gebracht als de uitkomst positief is.

• Inkomensverklaring Ondernemers
(Voor ondernemers met personeel, zzp’ers en freelancers)Met de Inkomensverklaring komen ondernemers al na 1 jaar ondernemerschap in aanmerking voor een hypotheek. Normaal gesproken is dit pas met de jaarcijfers van 3 opeenvolgende jaren. Voorwaarde is wel dat de hypotheek wordt gesloten onder Nationale Hypotheek Garantie.

Past de hypotheek niet binnen de huidige NHG-normen, dan zijn een aantal banken bereid om maatwerk te bieden. Met producten als de ‘ondernemershypotheek’ en ZZP-hypotheek proberen ze ondernemers aan zich te binden.

Meer maatwerk voor een hypotheek
Banken mogen in specifieke situaties van de hypotheeknormen afwijken. Dit wordt ook wel ‘explain of maatwerk’ genoemd. Daarbij moet worden aangetoond en onderbouwd dat een hypotheek verantwoord is. Bovenstaande initiatieven maken van deze ‘explainmogelijkheid’ op succesvolle wijze een standaardoplossing.

Wij helpen u hier graag bij!

Bron: Hypotheek-rentetarieven
Beeld: Shutterstock

Scroll to Top