De coronacrisis en de huizenmarkt

De coronacrisis zal ook de huizenmarkt gaan treffen. Nu stijgen de prijzen nog, maar in de tweede helft van dit jaar komt er een omslag. De woningprijzen zullen vanaf dat moment gaan dalen.
Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een maandag gepubliceerde raming. Dit jaar zullen de huizenprijzen nog stijgen. „Gegeven deze onzekerheden gaat de raming voor 2020 uit van een prijsstijging van 4,3%, met in de loop van de tweede helft van het jaar een omslag”, aldus DNB.

De economen van de bank zeggen dat er nu zoveel onzekerheid is dat een precieze raming zeer lastig te maken is. „Niettemin is uit vorige neergangen bekend dat een eenmaal ingezette huizenprijsdaling een eigen dynamiek kan krijgen en enige tijd kan aanhouden. In de raming dalen de prijzen met gemiddeld 2,1% in 2021 en 3,7% in 2022.”

Tot nu toe leken huizenkopers en -verkopers zich nog weinig aan te trekken van de coronacrisis. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat in april de prijzen nog met ruim 7% waren gestegen vergeleken met een jaar eerder. En het Kadaster telde over die maand 9% meer transacties.

Vooralsnog ziet DNB geen herhaling van de laatste woningcrisis. „We verwachten een vrij bescheiden daling van de huizenprijzen. Zeker als je dat vergelijkt met de kredietcrisis”, aldus Olaf Sleijpen, directielid van DNB. In de nasleep van de financiële crisis daalden de huizenprijzen met circa 20%.

Historisch
De Nederlandse economie krimpt naar verwachting met 6,4%. Sleijpen spreekt van ’een historisch dieptepunt’. Hij voorziet dat de economie in 2021 en 2022 wel weer aantrekt. Eind 2022 ligt het bruto binnenlands product dan nog steeds 1% onder het niveau van 2019 en 5% onder het niveau dat voor de coronacrisis werd verwacht. Het duurt volgens deze raming tot 2023 voordat de economische schade weer is goedgemaakt.

In dit scenario gaan de economen er vanuit dat er geen tweede lockdown komt. Ook is de veronderstelling dat er halvewege volgend jaar een vaccin is tegen corona. In een ernstiger scenario van DNB zou de Nederlandse economie dit jaar met 11,8% kunnen afnemen. Hoe veren we weer op na deze klap?

Koopkracht daalt
De crisis pakt vooral slecht uit voor flexwerkers en zzp’ers. DNB rekent op een stijging van de werkloosheid en een daling van de koopkracht met 1% dit jaar. Lonen komen zwaar onder druk te staan, zo voorzien de economen. Dit jaar valt dat nog mee omdat veel cao’s al zijn afgesloten, maar voor volgend jaar rekent DNB op een loongroei met slechts 1% en het jaar erop met 0,8%. Ter vergelijking: in 2019 was de loongroei nog bijna 2,5%.

DNB denkt dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën niet in gevaar komen. Nederland krijgt wel te maken met een fors begrotingstekort en een staatsschuld die gaat oplopen naar zeker 63%. „Maar het goede nieuws is: we kunnen dit hebben”, aldus Sleijpen.

Scroll to Top